Akp Gerçeği

Vatana İhanetin Belgeleri

Abdullah Gül’ün Başbakan iken Colin Powell ile yaptığı gizli antlaşma

Abdullah Gül’ün başbakan Colin Powell ile yaptığı gizli antlaşma Doğu Perinçek tarafından Televizyon kanallarında anlatılmasına rağmen, hükümet tarafından hâlâ yalanlanmadı. Eğer bu iddialar doğru değilse Abdullah Gül’ün bunları çoktan yalanlaması gerekirdi.

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in
Milletvekillerine 16 Temmuz 2003 tarihli mektubu:

“Abdullah Gül ABD Dışişleri Bakanı Powell ile 2 sayfa 9 maddelik bir gizli mutabakat yaptığını itiraf ediyor”

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 16 Temmuz 2003 günü milletvekillerine bir mektup yollayarak, Abdullah Gül’ün başbakanlık koltuğunda oturduğu 3 Nisan 2003 günü ABD Dışişleri Bakanı Powell ile yaptığı 2 sayfa 9 maddelik gizli mutabakatın içeriğini bildirdi. Bilindiği gibi bu gizli antlaşmayı Abdullah Gül, Vatan gazetesi yazarı Sedat Sertoğlu’na itiraf etmişti (Vatan, 24 Mayıs 2003).

16 Temmuz 2003

Sayın Milletvekili,

GİZLİ MUTABAKAT DOĞRULANDI

Türkiye’nin güvenliğinden sorumlu güvenilir kaynaklardan öğrendiğimize göre, 11 Türk subay ve astsubayının bir ABD bölüğü tarafından Süleymaniye’de esir alınmasından sonra, AKP hükümeti ile ABD hükümetinin yetkili kıldığı üst düzey yöneticiler arasında çok gizli görüşmeler yapılmış ve ABD’nin uzun süredir dayattığı mutabakat konusunda anlaşmaya varılmıştır.

İşçi Partisi, hem askeri çevrelerde ve Dışişleri Bakanlığında, hem de AKP çevrelerinde araştırma yaparak, gizli görüşmeler ve gizli mutabakatın içeriğinin “ne yazık ki doğru” olduğunu saptamıştır.

ABD Büyükelçisi Pearson da, PKK/KADEK ile Türk hükümetinin bilgisi dahilinde görüşme yaptıklarını açıklayarak, Gizli Mutabakatı doğrulamıştır.

GİZLİ MUTABAKATIN TARİHÇESİ

Uzun süredir Türkiye’ye dayatılan mutabakatın yol gösterici prensiplerini içeren ilk hali, ABD Dışişleri Bakını Powell ile Abdullah Gül arasındaki görüşmelerde iki sayfalık ve 9 maddelik bir metin halinde kabul edilmiştir. Abdullah Gül, bu gizli anlaşmayı Sedat Sertoğlu’na itiraf etmiştir (Bkz. Vatan, 24 Mayıs 2003).

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Uğur Ziyal’in 15-19 Haziran 2003 tarihleri arasındaki Washington temasları, gizli mutabakat zemininde yürütülmüştür. Ziyal’in, temaslardan sonra Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığı özel toplantıda verdiği bilgiler de gizli mutabakat ile aynı yöndedir.

Gizli mutabakat, en son geçen hafta AKP hükümeti ile ABD üst düzey yetkilileri arasında gizli görüşmelerde sonuca bağlanmıştır.

GİZLİ MUTABAKATIN İÇERİĞİ

Gizli mutabakatın içeriği özetle şöyledir :

1. Türk askeri Irak’ın kuzeyinden çekilecek: Irak’ın kuzeyinde bulunan bütün Türk birlikleri ve Türk ordusuna bağlı özel kuvvetler, dört ay içinde aşamalı olarak Türkiye sınırları içine çekilecek.

2. Sınır harekâtlarına son: Türk ordusu bundan böyle hangi gerekçeyle olursa olsun, sınır ötesi harekâtta bulunmayacak. PKK/KADEK’in Türkiye egemenlik alanı dışında takip ve bastırılması harekâtlarına da son verilecek.

3. PKK’ya askerî harekât için ABD’den izin: PKK/KADEK’E karşı Türkiye devletinin egemenlik alanı içinde yapılacak askerî harekâtlar için, ABD askerî makamlarına haber ve bilgi verilecek, izin alınacak.

4. Türkiye’ye ambargo ve askerî yaptırım tehdidi: Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/KADEK’e karşı ABD askeri makamlarına bilgi vermeden ve izin almadan harekât yapacak olursa, ABD hükümeti, “Kürt halkına karşı şiddet kullanıldığı ve soykırım uygulandığı” çerçevesi içinde uyarıda bulunma hakkını kullanabilecek. Bu durumda ABD gerekli gördüğü ambargo ve silahlı müdahale gibi siyasal ve askerî yaptırımları saklı tutacak.

5. ABD’nin İran ve Ortadoğu harekâtlarına aktif destek ve katılım: Türkiye, ABD’nin İran’a ve diğer Ortadoğu ülkelerine karşı uygulayacağı sınırlı askerî harekâtlara, ABD’nin talep etmesi halinde şartsız olarak üs ve taşıma kolaylıkları sağlayacak, askerî birlik verecek. Türk birliklerinin üst komuta yetkisi, ABD komutanlığında olacak.

6. Türk ordusunun asker ve silah gücünde indirim: Türk ordusunun asker sayısı ve silah kuvveti, ABD’nin uygun bulduğu sayı ve kabiliyete indirilecek, özellikle tank ve ağır silahların miktarı düşürülecek, savaş uçağı sayısı sınırlanacak, bütün silah ve cephane bundan sonra ağırlıklı olarak kısa menzilli taktik savunma kavramına [Belgede konsept deniyor] göre ayarlanacak, Türkiye’de bulunan ABD ve NATO irtibat subaylarının görev alanları ve yetkileri genişletilecektir.

7. Irak’ın kuzeyinde kurulan kukla devlet Türkiye tarafından resmen tanınacak: Irak’ın kuzeyinde kurulmuş olan ve sözümona ‘Kürdistan’ adı verilen kukla devlet, resmen ilan edildikten sonra, Türkiye tarafından da resmen tanınacak. Türk devletinin kukla devletin kuruluşunu “savaş nedeni” sayan Millî Güvenlik Siyaset Belgesi ve bu yöndeki politika ve kararları kaldırılacak.

8. PKK/KADEK elemanlarına geniş kapsamlı af: Abdullah Öcalan ve diğer dört lideri dışında bütün PKK/KADEK yönetici ve elemanlarına geniş kapsamlı af çıkarılacak.

9. PKK/KADEK yasallaştırılacak: Etnik grupların yasal siyasete katılmaları önündeki bütün yasal kısıtlamalar ve engeller kaldırılacak. Af yasasıyla bağlantılı olarak PKK/KADEK’e yasal siyaset düzleminde yer alma olanağı sağlanacak, hapiste veya dağda bulunan yöneticilerin siyasal mücadeleye katılmaları için gerekli hukukî ve siyasal önlemler alınacak ve uygulanacak.

10. Belediyelere özerklik: Kamu Reformu Yasası ve yeni Yerel Yönetim Yasaları hızla çıkartılarak, Türkiye’deki Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehir ve kasabaların belediyelerinin özerkleşmesi süreci kararlı olarak yürütülecek.

11. Dört yılda aşamalı olarak federasyona geçiş: Türkiye, dört yıl içinde uygulanacak bir planla, üniter devlet yapısını terkederek, federasyona geçecek.

12. Kıbrıs’ta Denktaş devredışı bırakılacak ve Annan Planı küçük değişikliklerle uygulanacak: KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, “Arafat modeli” denen uygulamayla devre dışı bırakılarak, Kıbrıs’ta Annan Planı bazı küçük değişikliklerle hayata geçirilecek.

13. Ege’de Yunanistan’ın taleplerine esnek tutum: Ege kıta sahanlığı konusunda Türkiye, Yunan doktrinine daha esnek davranacak, Türk jetlerinin uçuş alanı daraltılacak, sık sık ortaya çıkan “it dalaşı” sorunu Yunanistan rahatsız edilmeden çözülecek.

14. Ermenistan’a yönelik kısıtlamaların kaldırılması: Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirilecek ve iyileştirilecek, sınır ticaretinde Ermeniler lehine düzenlemeler yapılacak, Ermenilerin Türkiye’ye gezilerindeki bazı kısıtlamalar kaldırılacak.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN AĞIR SUÇU İŞLENİYOR

Sayın Milletvekili,

Milletimizden ve TBMM’den gizli olarak başka bir devlet ile mutabakatta bulunmak, ağır bir suçtur.

Mutabakatın uygulanmasına başlanmıştır. Bu uygulamaya şu veya bu düzeyde hizmette bulunmak da suçtur.

Bu Gizli Mutabakatla işlenen suçlar şunlardır:

1. TCK 125. maddede tanımlanan suç: Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitabının Birinci Babında “Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler” düzenlenmiştir. 125. Madde, Devletin ülkesine, egemenliğine ve birliğine karşı cürümlerden en ağırını cezalandırmaktadır. Burada korunan hukuki yarar, Devletin ülkesinin bütünlüğü ve egemenliğidir. Söz konusu yararlar, maddeye göre dört çeşit eylemle ihlal edilebileceğinden, seçimlik hareketli bir suç söz konusudur. Ayrı ayrı suç oluşturan eylemler şunlardır:

1. Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya,

2. Devletin bağımsızlığını azaltmaya,

3. Devletin birliğini bozmaya,

4. Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya

matuf (yönelik) fiil veya fiillerden birini işlemek.

Her dört halde de suçun maddi unsurunun oluşabilmesi için, maddede yazılı maksatların gerçekleşmiş olması gerekmiyor. Amaca yönelik eylemlerden birinin işlenmiş bulunması suçun oluşması için yeterlidir.

Failler, Hükümet mensuplarıdır. Bulundukları konum itibariyle, maddede yazılı hedefleri gerçekleştirmeye elverişli olanaklara sahiptirler.

TCK 127. maddede tanımlanan suç: “Yabancı devletin, Türkiye devletine karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması maksadıyla yabancı ile anlaşan veya bu maksada yönelik diğer eylemlere girişen kimseler” suç işlemişlerdir. Türkiye devletini tarafsızlık ilanına veya tarafsızlığını korumasına veya savaş ilanına veya savaşın devamına veya barış antlaşması yapmaya mecbur kılmak veya mecbur kılmaya yönelik faaliyette bulunmak için yabancıyla anlaşmak da suçtur.

Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül, Mutabakata göre, “ABD’nin İran’a ve diğer Ortadoğu ülkelerine karşı uygulayacağı sınırlı askerî harekâtlara, ABD’nin talep etmesi halinde şartsız olarak üs ve taşıma kolaylıkları sağlamak, askerî birlik vermek” taahüdünde bulunmuşlardır. Hatta bu tür sözler, kamuoyu önünde verilmektedir. ABD ile Ortadoğu’da askeri işbirliğinin başka bir anlamı yoktur. ABD, İran ve Suriye’ye karşı düşmanca niyetlerini açıklamıştır. Bu koşullarda ABD’nin İran’a karşı girişeceği askerî harekâtlara şu veya bu alanda destek vermek, “Türkiye’ye yönelik hasmane hareketlere neden olma” eyleminin işlenmekte olduğunu ifade eder.

Bu suçun tamamlanması için, belirtilen maksatla yabancı ile anlaşma yeterli olup, savaşın gerçekleşmiş bulunmasına ihtiyaç yoktur. Maddede geçen “bu maksada matuf fiiller”, anlaşma dışında savaşı tahrik edebilecek nitelikteki her türlü faaliyeti ve hileli eylemleri kapsamaktadır. Anılan maddede, savaş kışkırtıcılığı yapmak da aynı şekilde cezalandırılmaktadır.

TCK 146. maddede tanımlanan suç: Bu madde bilindiği gibi, kurulu anayasal düzeni ve TBMM’yi cebren tedbil, tağyir ve ıskat teşebbüsünü ceza yaptırımına bağlamıştır.

Anayasa’nın Başlangıç bölümünde ve ilk maddelerinde, anayasal düzen tanımlanmıştır. Buna göre, millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olması, devletin milleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü, anayasal düzenin temel kurum ilkeleri içindedir.

Maddede, maddi unsur olarak “teşebbüs edenler” ibaresi kullanılmış olduğundan, Anayasa’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen üzerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye Anayasanın hükümlerine aykırı ve Anayasanın müsaade etmediği bir usulle icraya başlama cezalandırma için yeterlidir. Çünkü, 146. maddede tanımlanan suç, tehlike suçudur. Bu suç, idare edilenler tarafından işlenebileceği gibi, kullanılan vasıtanın neticeyi elde etmeye elverişli olup olmaması açısından daha çok idare edenler tarafından işlenmeye elverişlidir.

ABD ile Gizli Mutabakatın maddeleri incelendiği zaman, 146. maddede korunan anayasal düzenin en temel kurum ve ilkelerini cebren ortadan kaldırma ve değiştirme suçunun oluştuğu görülür.

Öte yandan bu Gizli Mutabakatı kararlaştıran ve uygulamaya başlayanlar, yasama organına ait yetkileri kullanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ıskata teşebbüs suçunu da işlemişlerdir.

Anayasa’nın 92. Maddesine göre; “milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına” ve “yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir”. Varılan Gizli Mutabakat, doğrudan yetki ve sorumluluğunda bulunan bu gibi temel konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni devre dışı bırakmaktadır.

GİZLİ MUTABAKAT UYGULANIYOR

Sayın Milletvekili,

Bu Gizli Mutabakatın, milletimizin bağımsızlığını, devletin egemenliği ve tekliğini, Türkiye’nin bütünlüğünü açıkça ortadan kaldırmaya ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni zaafa uğratarak etkisiz hale getirmeye yönelik içeriği, çeşitli uygulamalarla doğrulanmaktadır. Her şey apaçık dünya kamuoyunun ve milletimizin gözleri önünde cereyan etmektedir.

Abdullah Gül, ABD Dışişleri Bakanı Powell ile 2 sayfa dokuz maddelik bir gizli antlaşma yaptığını itiraf etmiştir (Vatan, 24 Mayıs 2003).

ABD, Türk askerini Kuzey Irak’tan çıkartmak için askeri eylemlere başlamıştır ve Erdoğan-Gül ikilisi, Türkiye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden bu eylemlerde ABD ile açık işbirliği halindedir.

ABD ile PKK/KADEK arasındaki görüşmelerin Türk hükümetinin bilgisi dahilinde yürütüldüğünü, ABD Büyükelçisi açıklamıştır.

Erdoğün hükümetinin ABD’yle Ortadoğu’da askerî işbirliği faaliyetinin İran ve Suriye başta olmak üzere komşularımızı hedef aldığı, hem ABD yetkilileri, hem de Erdoğan hükümeti yetkilileri tarafından sık sık açıklanmakta ve müzakere edilmektedir.

ABD’nin Türk Ordusunun askeri gücünü indirmeye ve savunma kavramını belirlemeye yönelik baskıları hayata geçirilmektedir.

Hükümetle işbirliği halindeki çevreler, Kuzey Irak’ta fiilen kurulan kukla devletin Türkiye tarafından tanınması için herkesin gözü önünde kamuoyunu imal faaliyeti yürütüyorlar.

PKK/KADEK elemanlarının affedilmesi yönündeki yasal düzenlemelerin de ABD’nin baskılarıyla hazırlandığı ortadadır.

Yine Türkiye devletinin tekliği ilkesinin belediyelerin özerkleştirilmesi üzerinden adım adım tasfiyesi planları da açıkça uygulanmaktadır.

Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül ikilisinin Türkiye’nin güvenliğine ve KKTC’nin egemenliğine karşı ABD ile Kofi Annan Planını hayata geçirecek tertiplere girdiği ve Cumhurbaşkanı Denktaş’ı sırtından hançerlediği de herkesin çıplak gözleriyle izlediği olgulardır.

37 yıldır onaylanmayan İkiz İhanet Yasalarının, sinsi tertiplerle ve TBMM çoğunluğunun haberi bile olmadan onaylatılması da, ABD ile Gizli Mutabakat sürecinde gerçekleştirilmiştir ve suç kanıtları arasındadır.

Gizli Mutabakat’ın kabul edilmesinin ötesinde uygulanmaya başladığını gösteren kanıtlar, ortalıkta dolaşmaktadır ve toplanmayı beklemektedir.

Ne var ki suçlular, suçlarını milletvekili dokunulmazlığından yararlanarak işlemeye devam ediyorlar.

Hiç kimse, hele TBMM ve üyeleri, böyle ağır suçların işlenmesini kayıtsız bir tavırla seyredemez.

TBMM’NİN SORUMLULUĞU

Bu durumda TBMM ve tek tek bütün milletvekilleri ağır bir sorumlulukla karşı karşıya bulunuyorlar.

Anayasa’nın 83. Maddesinde yer alan “yasama dokunulmazlığı” ve 100. Maddesindeki düzenleme bu tarihi sorumluluğunuzu daha da artırmaktadır.

Anayasa’nın 148. Maddesi, bu suçları işleyen hükümet mensuplarının “Yüce Divan” sıfatıyla Anayasa Mahkemesi’nde yargılanmalarını öngörmektedir. Ancak, bu yargılamanın yapılabilmesi için öncelikle 100. Madde uyarınca “Meclis soruşturması” yapılması gerekmektedir.

Bunun için, ABD ile bu Gizli Mutabakatı gerçekleştiren Başbakan ve Dışişleri Bakanı sıfatlarını taşıyan zatlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının onda birinin, yani yalnızca 55 sayın milletvekilinin vereceği soruşturma önergesi yeterli olacaktır.

“Yüce Divan”da iddia makamını temsil edecek olan Yargıtay C. Başsavcılığı’nın göreve başlayabilmesi, sizlerin bu tarihi görevi yerine getirmenize, vereceğiniz meclis soruşturması önergesi ile başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül olmak üzere sorumluların Yüce Divan’a sevkinin önünü açmanıza bağlıdır.

Sayın TBMM Başkanı ve Sayın Milletvekilleri,

TBMM, AKP iktidarı ile ABD arasında yapılan Gizli Mutabakatı görüşmek için derhal toplanmalıdır.

Milletimiz, Gizli Mutabakat konusunun soruşturulması için, 55 sorumlu milletvekilinin anayasal görevlerini yerine getirmelerini beklemektedir.

Saygılarımla.

Doğu Perinçek
İşçi Partisi Genel Başkanı

Abdullah Gül’ün ABD Dışişleri bakanı Colin Powell ile yaptığı gizli antlaşmanın yer aldığı Vatan Gazetesi haberi :

Balgat’taki Bakanlık binasının ikinci katındaki odasında görüştüğümüz Abdullah Gül, şimdiye kadar söylemediği veya söyleyemediği her şeyi VATAN’a anlattı. Bomba gibi açıklamalar yaptı. Gül’ün açıklamaları, Türk dış politikasının bundan sonra izleyeceği rotayı da açıkça gösteriyor. Bakın kimlere ne ne uyarılarda bulundu?

Ortadoğulu liderlere
* “Ankara ile Washington’un 50 yıllık stratejik ilişkileri gelecekte çok daha yaygınlaşıp gelişecektir. Sana şunu açıkça söyleyeyim; Ortadoğu’daki bütün rejimler değişecek. Şeffaflık ve demokrasi egemen olacak. Bu bölgede ekonomik sistemler de değişecek ve piyasa ekonomisi kuralları egemen olacak. Ortadoğulu liderler halklarına demokrasi ve tam özgürlük vermedikçe, sistemlerinin yürümesi mümkün değil. Irak’ta yaşananlar bütün bölge liderlerine örnek olsun.”

* “Bu konudaki görüşlerimi, Suriye ve İran gezilerimde de ayrıca Arap Birliği toplantısında, hatta son gittiğim Pakistan’da Devlet Başkanı Müşerrefe dahil herkese her platformda söyledim. Ortadoğu hak ve özgürlüklerin gelişeceği bir bölge olacak. Biz bu özgürlüklerin olmamasından nefret ediyoruz. Ortadoğu’nun bu duruma gelmesinden bölge liderleri sorumludur. Demokratik açılımlara öncü olmamışlardır. Bölge ancak şeffaf, modern ve serbest piyasa ekonomisinin uygulanması ile kurtulabilir.”

Amerikan yönetimine
* “Ben bu gezileri yapmadan önce, şimdi senin oturduğun koltukta (Eliyle koltuğa vurdu) ABD Dışişleri Bakanı Powell oturuyordu. Onunla 2 sayfalık 9 maddelik bir plan üzerinde anlaştık. Ama ben her yaptığımı kalkıp açıklayamam ki… Powell Suriye’ye giderken de benimle konuştu. Gizli olan bir sürü gelişme var..”

* “Sen benim tezkereyi Meclis’e getirene kadar neler çektiğimi biliyor musun? Bakanlar Kurulu’nda 4 arkadaşımı ne kadar zor ikna ettiğimi biliyor musunuz? Bu süreçte Amerikan yönetimine 4 mektup yazdım. Hepsinde de temkinli olmamız gerektiğini anlatmaya çalıştım. Sonuçta ne oldu? (Eli ile işaret ediyor) Sadece 3 oy Sedat, 3 oy eksik kaldı. Cumhurbaşkanı Sezer’in tutumunu da hatırlayın…”

‘Sizden ders almalıyım’
* “Riyad’daki toplantıya Suudi Dışişleri Bakanı Faysal ve Suriye Dışişleri Bakanı Şara, hatta onlara Kuveyt ve Bahreyn Dışişleri Bakanları da katılmıştı. Toplantıda Irak konusunda, ABD’yi ağır kelimelerle suçlayan bir bildiri hazırladılar. Ben karşı çıktım ve bildirideki ifadeleri değiştirttim. Faruk Şara’ya ‘Bak bu bildiri böyle çıkarsa bunun size hiçbir faydası olmaz. Üstelik zararı olur. Irak’a dikkatle bakın’ dedim. Şara değişime razı oldu. Faysal ise bana geldi ‘Ben bu adamı 20 yıldır tanırım. Nasıl oldu da hemen ikna ettiniz. Sizden ders almam lazım’ dedi.”

* “Bak şimdi, Suriye’nin, ABD’nin İsrail-Filistin barışı için hazırladığı” Yol haritasını “Suriye neden dinamitlemeye kalkışmıyor dersin? Bizim bu konuda oynadığımız çok önemli rol var. Ama dedim ya, her şeyi kalkıp açıklayamıyorum” diye konuştu.

Saldırmakta haksızlar
* Genelkurmay’ın tutumunun eleştirilmesine de karşı çıkan Gül “İnsanlar kalktı Genelkurmay’ın ABD ile ilişkiler konusundaki tutumunu eleştirdi. Sen de eleştirdin. Ama ben onları koruyacağım şimdi.. ABD temsilcisi Halilzad buradan Irak’a geçecekti. Baktık yanında 70 dolayında asker var. Bunlar nedir diye sorduk. Koruma dediler. 70 koruma olur mu diye yeniden sorduk. Halilzad bunların kendisi ile birlikte gidip geri döneceğini söyledi. Ama kendisi tek başına geri döndü. Ne yapacaktı Genelkurmay? Susup oturacak mıydı?” dedi.

Türkiye’deki çevrelere
* Abdullah Gül, Türkiye’deki bazı çevrelerin tutumundan da rahatsız. İnsanların bilmeden yorumlar yaptığını anlatarak, “Bu konuda Türk ve Amerikalı yetkililer arasında şöyle bir fark var; Biz geçmişte yaşıyoruz. Hala tezkeredeyiz. Onlar ise artık geleceğe bakıyor. Artık biz de geleceğe bakmayı öğrenelim. Ama bilip bilmeyen herkes eleştiriyor. Tezkere sonrası Amerikalıların hayal kırıklığını çok iyi anlıyorum.. Sana gelen mesajlar bana da geldi. Ama artık onlar, bunları geride bırakmaya hazır, ama biz değiliz sanki. Ne yapılmak isteniyor?” dedi.

Bundan sonrasına dair
* Amerikan yönetimine Irak’ta normale geçişte bizim ne gibi katkılarımız olabileceğine ilişkin yazılı metin verdiklerini, bunun şu anda incelenmekte olduğunu anlatan Gül, Irak polisinin eğitimi ve insani yardım ekiplerinin gönderilmesini önerdiklerini, Washington’dan cevap beklediklerini anlattı.

* Gül, Türkiye’nin Washington büyükelçiliğindeki diplomat sayısının sadece 9 iken, Fransa’nın 400 olduğunu, bunun da Türkiye için büyük bir ayıp olduğundan söz etti.

* Gül, 6’ıncı Uyum Paketi’nin aynen Meclis’ten geçeceğini söyledi.

* Washington’da yılda 1.5 milyon dolar ödediğimiz lobi şirketinin hiçbir işe yaramadığından da bahsettik.

Haber: Sedat SERTOĞLU

Reklamlar

Mayıs 27, 2007 - Posted by | Akp, türkiye | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

29 Yorum »

 1. bunları hangi belgelere dayanarak söylüyosunuz. idda mı? gerçeklik payı var mı?

  Yorum tarafından mehmet | Haziran 5, 2007 | Cevapla

 2. Evet burda çok net ağır ve vatan için bizler için oldukça önemli bir iddaa var,ki ben bu antlaşmanın maddelerinide okudum.Bunların kaynağı nedir?gerçeklik payı ne kadardır?hayalimi yoksa gizli metinler mi ar elinizde bunları da bilmek hakkımız değl mi?

  Yorum tarafından murat | Haziran 8, 2007 | Cevapla

 3. Bakınız buradaki iddialar ilk defa bu sitede yayımlanmadı, daha önce televizyonlarda da doğu perinçek tarafından anlatıldı ve tüm milletvekillerine gönderildi ortada bu derece yaygın ve bilinen bir iddia var ve Hükümet tarafından konu yalanlanmadı, aksini söyleyen çıkmadı.

  Ayrıca Abdullah gül, “Colin powell ile 2 sayfa 9 maddelik antlaşma yaptık bunları açıklayamam” diye, Vatan gazetesi yazarı Sedat Sertoğlu’na söyledi ve bunlar 24 mayıs 2003 tarihinde, Vatan gazetesinde de yazıldı. Sırf bu söylem bile itiraf niteliğindedir. Gizli antlaşmayı ancak meclis yapabilir, dışişleri bakanı yapamaz.

  Yorum tarafından akpartigercegi | Haziran 8, 2007 | Cevapla

 4. Bu antlaşma gerçekse-AKP’den bu beklenir- Mondros’u imzalamışız ve sırada sevr mi var.İçim içimi yiyiyor gücümüzün farkında değiliz ki böyle antlaşmalara boyun eğip imzalıyoruz.

  Yorum tarafından kerim | Haziran 11, 2007 | Cevapla

 5. YA BU AÇIKÇA VATANA İHANETTİR.BENİM ANLAYAMADIĞIM ,EĞER BU ANLAŞMADA 1 DAMLA GERÇEKLİK PAYI VAR İSE GENEL KURMAYIN DERHAL OLAYA EL KOYMASI GEREKMİYOR MU.BUNLAR DOĞRUYSA VATANIMIZ AÇIK AÇIK SATILMIŞ OLMUYORMU.ALLAHINI SEVEN, VATANINI MİLLETİNİ SEVEN ,ATATÜRK GİBİ BİR VATANSEVER KOMUTAN YOKMU,GELECEĞİMİZİ ÇOCUKLARIMIZI KURTARACAK.TÜRK DEVLETİ BUKADAR ACİZ OLAMAZ İNANMIYORUM.BU VATAN İÇİN KANI AKAN MEHMETÇİKLER BU ANLAŞMALARI BİLSELER BU ANLAŞMAYI YAPANLARIN YAKALARINI RÜYALARINDA BİLE BIRAKMAZ.BİZ OSMANLI TORUNUYUZ.BİZ ATATÜRKÜN EVLATLARIYIZ NE BU VATAN NE BU MİLLET SATLIK DEĞİL.TÜRK KİMSEYE BOYUN EĞMEZ,TÜRK’ÜN ÖNÜNDE HERKES EĞİLİR.BU MİLLETİN,GEREKTİĞİNDE NELER YAPABİLECEĞİNİ, BÜTÜN DÜNYA ÇOK İYİ BİLİR.SAKIN SABRIMIZI TAŞIRMAYIN.KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR BİZ BU VATANI KORURUZ.

  Yorum tarafından aytaç ayvaz | Haziran 11, 2007 | Cevapla

 6. BİZDE İNANIYORUZ ÖYLE Mİ YAZIK BİZİM SAF TEMİZ MİLLETİMİZE YAZIK ÜZÜLÜYORUM.BİR ŞEY ALINMADAN BİR ŞEY VERİLMEZ…..
  PEKİ BU KADAR MADDEYİ TÜRK HALKINA NASIL KABUL ETTİRECEKLER ONUDA YAZIVERİN DE TAM OLSUN.
  BİR ŞEY ALINMADAN BİR ŞEY VERİLMEZ BU MADDELERDE ALINAN MİKROP KADAR BİR ÇIKAR GÖSTERİLMİYOR.BENCE İNANAN MİLLETİMİZE YAZIK.SAYGILAR

  Yorum tarafından RAMAZAN | Haziran 11, 2007 | Cevapla

 7. şerefsizler ülkeyi satanları asmalıı birinin çıkıpbunları dar agacına asarak herkese ibret vermeli

  Yorum tarafından xxx | Haziran 11, 2007 | Cevapla

 8. bu haberin dogru olduguna inanmıyorum…. ne için ne ugruna..Türkiyeni bagımsızlığını neden kısıtlamak istesin. Yapmayın arkadaslar böle haberlere inanıyormusunuz. abdullah gül böle bi antlasma yapsa bile neden gazetecilere acıklama ihtiyacı duysun…

  Yorum tarafından ölüm yaşam | Haziran 11, 2007 | Cevapla

 9. açıkça söylemek istiyorum bana bu haber hiçte inandırıcı gelmedi

  Yorum tarafından ökkeş | Haziran 13, 2007 | Cevapla

 10. hala kafanızı deve kusu gibi kuma gömüyorsunuz….nerdeyse yarım yuzyıldır planlanan buyuk orta doğu projesinin bir parcası bunlar…içimizdeki zayıf halkalarda belli…
  hala inanmamakta devam edin bir sabah abd cizmesinde uyandığında…anlarsın..4 yılda vatanı nasıl bölüp sattıklarıda ortada oynanan oyunun tezgahında bir taraf olmak yerine sağ duyulu atatürk ilkelerinde bakabilirsen damarındaki asaleti belki hatırlar mudahale edersin…ey millet uyanın artık…

  Yorum tarafından zakkumkaz | Haziran 16, 2007 | Cevapla

 11. bunlarla ilgili belgeler var mı sadece iddia mı?

  Yorum tarafından Hasan | Haziran 17, 2007 | Cevapla

 12. buna benzer bir haber de son günlerde ordu ile ilgili gazetelerde dolaşmakta ve bana bu haber hiç inandırıcı gelmemekle birlikte aksine bir haberde çıkmadığından insan tereddüde düşmekte. tabi insan işine gelene inanmak istiyor ama vatan ve millet için tehlikeli olan her eylemde ve söylemde biraz gerçeklik payı vardır diye temkinli ve tepkili olmalıyız. ülkemiz üzerinde oynanan müthiş oyunlar ve geçmişin kuyruk acısı oldukça bize rahat yüzü yok kıyamete kadar hep uyanık ve tetikte olmalıyız.

  Yorum tarafından Hasan | Haziran 17, 2007 | Cevapla

 13. … şerefsizi imza attığın o kalemi bir yerine monte etme zamanı geldi !

  Yorum tarafından umut | Haziran 27, 2007 | Cevapla

 14. BUNLAR SATICI OLDUKLARINA GÖRE ;KESİNLİKLE BUNLAR DOĞRUDUR.EĞER YANLIŞSA KAÇ KERE AÇIKLAMA YAPMASI İSTENDİ AMA BİR TÜRLÜ AĞZINI BIÇAK AÇMIYOR.YALANSA NEDEN TAZMİNAT DAVASI AÇMIYOR.YALANSA NEDEN ASKERİN ÖNÜNÜ AÇMIYOR.BAZI VATANDAŞLARIMIZA HALA İNANAMIYORUM ÇÜNKÜ HALA BU İHANET ÇETELERİNİN YAPTIKLARINA İNANMIYORLAR.
  ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.

  Yorum tarafından ALİ | Haziran 28, 2007 | Cevapla

 15. fazla birsey yazmaya gerek varmi hersey aleni ortada ve bunu millet biliyor ama anlamadığım halen daha buna niye oy veriliyor bir turk evladı bunlara oy vermemesi lazım bunların yeri aslına imrali serefsiz pkk basinin yani orda birbirbirlerini yesinler lutfen arkadaslar oy kullanirken o 14 madde aklımıza gelsin ona gore kullanalım 14 madde 28 madde ye cikar sonra ozaman ağlasak ta fayda etmez ALLAH yardımcımız olsun bazı insanlar anası ile bazı insanlarda anısı ile anılır (artık yorum sizin )

  Yorum tarafından fatih | Temmuz 1, 2007 | Cevapla

 16. Değerli arkadaşlarım hala bazı olayların hala gerçekmi yoksa değilmi olduğu konusundaki çelişkilerinizi gidermek için Osmanlı İmporotluğunun son gülerini okumanızda yarar var.
  Saygılarımla.Öğretmen

  Yorum tarafından göktürk | Temmuz 2, 2007 | Cevapla

 17. bu ve bunu gibi onlarca münferit olay yaşanmakıtadır.Şu bir gerçektir şuan iktidara sahip olanlar sadece meclisi yönetir türkiye cumhuriyetini türkler yönetir AKP GİBİ işbirlikci bir hükümet herzaman olacaltır ama bu kadar yussuz ve bukadar acıktan pazarlık ancak bu terbıyesızlere ozgudur.
  ANADOLUDA KESİNTİSİZ 1000 SENE YAŞAYAN TEK BİR DEVLET VARDIR ODA TÜRK DEVLETİDİR.
  İNANIN VE İMAN EDİN GELECEK 1000 SENDE BU COĞRAFYADAYIZ

  Yorum tarafından MUSTAFA | Temmuz 3, 2007 | Cevapla

 18. Müslüman olup inananlara sesleniyorum. Yüce Rabbim dahi Bu Vatanı satanlara karşı. Nedenin ise 19 Mayıs ta Bayrağımızın Ay ve Hilali Gökyüzünde bir araya geldi. Atatürk 19 Mayısta Samsuna Ülkemizi kurtarmak için çıkmıştı.
  Bu Hainlere inanmayın Dini duygularımızı sömürerek vatanımızı Yabancılara satıyorlar. Dinimizi siyasete alet edenlere dersini sandıkta verelim. Askerimize sahip çıkalım.
  Avrupanın ve Amerıkanın amacı askeri gücümüzü yok etmek. Çünkü korkuyorlar. Zaten elimizde bir tek askerimiz kaldı.
  Dil uzatanların derslerini verelim.Ülke elden gidiyor…..
  UYANIN ARTIK……………….

  Yorum tarafından Şaziye | Temmuz 3, 2007 | Cevapla

 19. Bu annlaşma doğru diyelim.Peki neden seçim arefesi ortaya çıkıyor.Neden 2003 yılında bu kadar gündemde kalmadı.
  Aynı zaman da Doğu PERİNÇEK ne kadar doğru bir insan ki açıklamasıda bu kadar doğru olsun.
  Ben ne akp li nede baska bir partiyi tutuyorum,ama olaya mumkun olduğunca tarafsız olmaya gayret ediyorum.
  Bu millet ne tansular ne mesutlar gördü hepsi kendini temize çıkardı.Kim doğru kim yanlış bunu kimse bilemez.Eğer meclise kendi menfaatleri için girmeye çalışan varsa ALLAH hepsinin belasını versin ve bizleri öyle insanlardan korusun.
  Bugün bangır bangır ÖSS sınavı kalkacak ,emekliye çift maaş gibi probaganda yapanlar acaba daha önce niye yapmamışlar.Türk milleti bu kadar saf değildir.
  ALLAH hepimizin başına aklı düzgün, fikri düzgün, ahlakı düzgün birini getirsin…

  Yorum tarafından erhan | Temmuz 9, 2007 | Cevapla

 20. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum insan buykadar şerefsiz bukadar haysiyetsiz ve onursuz olur. Resmen satılmışız haberimiz yok.
  Ve düşünüyorum acaba bunlar TÜRK mü? yok TÜRK olamaz bu şerfsizler olsa olsa TÜRK düşmanı olur. Be şerefsizler sattığınız toprağın altında yatan onurumuz gurururmuz cesaretimiz şerefimiz kanımız ŞEHİTİMİZ değil mi sen kimsin kanımızı şerefimizi satacak. Arkana aldığını zannettiğin abd mi senin cesaretin benim kadar bizim kadar TÜRK ler kadar onurun olsaydı satmazdın satılmazdık sustuğumuza bakma bizim damarlarımız da dolan kan var ya kan ŞEHİTLERİN MEHMETCİKLERİN kanı unutma. Korkmuyoruz satmıyoruz ama siz korkun.

  Yorum tarafından zeynep demirtaş | Temmuz 17, 2007 | Cevapla

 21. Eklemeyi unuttum yorumumlarımı yayınlanmasından korkmuyorum sonunna kadar sözlerimin arkasındayım

  Yorum tarafından zeynep demirtaş | Temmuz 17, 2007 | Cevapla

 22. tartışmaya gerek kalmadı.dışişleri antlaşmayı kabullendı fakat uygulanmadığını iddia etti.antlaşmada ali babacanın imzası var.kaynak:tercüman gazetesi.

  Yorum tarafından mustafa altınbaş | Temmuz 18, 2007 | Cevapla

 23. Gül Sevr Antlaşmasına imza atmıştır, ama halk bunları bilmediği için, cahilliğinden değil, çünkü kamuoyuna yeteri kadar yansıtılmıyor, gidip işler yolunda diye AKP’ye vermiştir. Güneyde Kürdistan bölgesi kurulana dek ne kanlar dökülecektir Irak’ta görüldü. Halk birbirini vurdu. Türkiye kendi kaderini başka güçlerin esareti altında kalmadan belirleyebilecek güçtedir. İleride böyle bir bölünme savaşı yaşanırsa, bu toprakların sınırı yeniden çizilmeyecektir, yalnızca beynimizdeki tümörler vücuttan dışarı atılacaktır ve bu bölgeler laik, demokrat, vatansever Türklerle yeniden inşa edilecektir, o zaman birilerinin projeleri elinde patlayacaktır. Sonra ne mi olacaktır. İslam Devletleri’nin gözleri yeniden açılacak kendilerine zulüm eden ABD’ye ve İsrail’e büyük bir ders vermek için okyanuslar ötesi tarihte görülmemiş bir savaşa imza atacaklardır. ABD kendi sınırları içinde batacak, bütün ülke tarihte bugüne kadar görecekleri en büyük mağlubiyete tanık olacaktır. Ekonomisi bir 100 yıl kadar toparlanamayacak, başta Washington yönetimi olmak üzere tüm halk yüzyıllarca altından kalkamayacakları bir vicdan azabı ile yaşamaya mahkum edilecektir. Sonuçta kötüler dersini alacak, yaşam mücadelesi veren iyi insanlar kahraman ilan edilecektir

  Yorum tarafından anibus | Temmuz 26, 2007 | Cevapla

 24. ne tesadüf herşeyide doğu perinçek bilir…

  Yorum tarafından mek | Şubat 29, 2008 | Cevapla

 25. Doğu Pernçek’e helal olsun. Partisine ve partililerine de helal olsun.Bu ülkede vatansever lider Pernçek,vatansever parti de İşçi Partisidir.Ben emekli bir Öğretmenim.Otuz beş yıldır Doğu Perinçek’i takip ediyorum.Ne yapıyorsa Türk Mlleti için yapıyor.Kişisel hiçbir beklentisi olmamıştır.Bilakis hayatını, Türk Milletinin refahı,mutluluğu için adamıştır.
  Önderinsanlarn bilgili olması insanları uyarması gayet doğaldır.Türk Milleti Doğu Pernçek’e minnettardır.

  Yorum tarafından mustsfa ışık | Eylül 9, 2008 | Cevapla

 26. eğer boyle bir anlaşma yapıldı ise biz neden hala uyuyoruz ve neden kimse buna bir türlü karşı çıkmıyor biz nasıl bir millet olduk ki boyle vatanımızı emperyalist güçlerin kucağına bebek gibi bırakıveriyoruz ve bunlara oy veren o büyük çoğunluğa lanet olsun ki şu anda vatanımızı satan hainler onların yüzünden ülkemizde diledikleri gibi at koşturabiliyolar ve biz sadece film izler gibi dışarıdan bakıyoruz sadece ne mutlu ki doğu perinçek gibi insanlar var etrafımızda ama bu ülkeye bir değil bin tane doğu perinçek lazım ki sesimiz çıksın biraz…oda en son çanakkalede son nefesini verdi bence sadece yazık .çok yazık…

  Yorum tarafından meryem_armagan | Ekim 3, 2008 | Cevapla

 27. Sayın Zeynep Demirtaş Hanfendi.Konuya ilişkin Mesajınızı okuduk ve sizi tebrik ediyoruz. Aynen bizlerin düşüncelerimizi yansıtmışsıznız. tşk. eder ve sevgi ve saygılarımızı sunarız.

  Yorum tarafından E.J.Albay Niyazi Ülkü-Recep Yaşar-Mustafa Nedim Aydın | Ekim 20, 2008 | Cevapla

 28. allah ak partini ve iktidardaki bu olaylarda parmağı olan türk milletini bölmeye çalışan ve hergün bir kurumunu daha satşa çıkaran yukarıdaki sözleşmeye imza atıp onaylayan başta abdullah gül ve tümünün allah bin belasını versin

  Yorum tarafından arda | Ocak 9, 2009 | Cevapla

 29. sayki deger arkadaslar yazmis oldugunuz yorulartan dolayi sizler kudluyorum amma bir seyleri unutuyorsunuz perincegin yabmis olduklarida az deyil vadilerde görüsmeler vede 33 asgerin sehid olmasinin mümessibitir o bey efendi onuda hadirlatmak lazim bunlarin yabdiklari vadana ihanet hayinlik
  haklari yüce divan olmasi lazim desekgürler

  Yorum tarafından ahmet aydogan | Mart 8, 2009 | Cevapla


akpartigercegi için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: